Bostwo Przyrody Czy Bog Wojownik

W literaturze i w sztuce Thora przedstawiano przede wszystkim jako wojownika. Współcześni twórcy ukazują boga Germanów po prostu jako wysokiego, rumianego wikinga, ubranego w skórę niedźwiedzia(atrybut berserka) i hełm ozdobiony rogami tura. W ręku bóg krzepko dzierży potężny młot bojowy. Obraz ten nie jest wizerunkiem kompletnym. Kulturoznawcy wykazali, że Thor był czczony przez Germanów jako bóstwo związane z niebem, przyrodą i urodzajem. Błyskawica, którą nazywano młotem Thora, symbolizowała potężną siłę, zdolną zarówno niszczyć, jak i obdarowywać ziemię płodnością. Thor jako władca nieba miał moc zsyłania deszczu-czczono go więc jako boga rolników. Opiekował się również bydłem, owocami i trzodą chlewną. Oddawano mu także cześć jako stróżowi domostwa i ogniska domowego. Jednakże dla większości mieszkańców Skandynawii Thor był przede wszystkim bóstwem rolniczym, dobroczynnym opiekunem ich codziennej pracy. Wojownicy germańscy czcili go z kolei jako boga wojownika.
Podstawowym atrybutem Thora, orężem z którym nigdy się nie rozstawał, był potężny młot bojowy o nazwie Mjolnir. O ile większość bogów germańskich posługiwała się(podobnie jak ich czciciele) nowszymi rodzajami uzbrojenia, o tyle bóg piorunów używał do walki oręża bardzo starego. Młot tak jak maczuga należał do najstarszego rodzaju uzbrojenia ludzi i symbolizował pradawne, potężne siły. Oprócz młota Thor używał także magicznego pasa i żelaznych rękawic-artefaktów wykonanych przez karły, dających wielką siłę podczas walki. Według niektórych wyobrażeń młot wracał po każdym rzucie do właściciela, pas dawał niewidzialność, a rękawice niezwykłą moc

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License